Klinická onkológia

V našej ambulancii Vám poskytneme komplexné onkologické služby, od preventívnych onkologických prehliadok rizikových skupín, cez dispenzárnu starostlivosť pacientov po primárnej liečbe, až po aplikáciu chemoterapie a biologickej liečby u pacientov, u ktorých je takáto liečba potrebná.

Aplikácia chemoterapie je realizovaná v modernej aplikačnej, klimatizovanej miestnosti s možnosťou sledovania TV programov.
Naším cieľom je minimalizovať čakaciu dobu na ambulancii. Preto odporúčame objednať sa na vyšetrenie telefonicky, pomôžete tak sebe aj ostatným spolupacientom – tel. 037 7930267

Na našom pracovisku sa o Vás kvalitne postará lekár a sestry s viacročnými skúsenosťami v staroslivosti o onkologických pacientov.

Lekári

MUDr. Rastislav Gura

nar. 19.10.1973. Promoval na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v r. 1999. V rokoch 1999-2002 pracoval na Internej klinike FN Nitra. V roku 2002 absolvoval atestáciu z vnútorného lekárstva . Od r. 2003 pracoval ako lekár na Onkologickom oddelení FN Nitra. Najskôr na lôžkovom oddelení, po atestácii z klinickej onkológie v r. 2006 na chemoterapeutickej ambulancii.