Archív kategorií: Detské sanatórium

Detské sanatórium

Čo potrebujete pre umiestnenie dieťatka v našom sanatóriu?

 • V našom súkromnom detskom sanatóriu na základe odporúčania Vášho pediatra, je možné umiestniť Vaše dieťa v  predškolskom veku v časovom horizonte 1 – 3 mesiace, ak je poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera alebo Union
 • Symbolický poplatok 2€/deň  je príspevkom na stravu.
 • Deti sú  pod odborným dohľadom zdravotníckeho personálu a lekárov vrátane vizity, inhalácie a poskytovania lekárskej starostlivosti.
 • Sanatórium poskytuje plnú penziu a kvalitné  predškolské aktivity.
 • Vaše dieťa je bez straty miesta vo svojej materskej škôlke na uvedené obdobie.

Prípadné ďalšie informácie o službách, vrátane preventívnych prehliadok, spôsobu objednania a vybavovania, ako i ďalších služieb nášho súkromného zariadenia, Vám poskytnú naši pracovníci osobne v ambulanciách, na sekretariáte, alebo telefonicky.

IMG_5155
Od 1.marca 2013 sme  rozšírili svoju doterajšiu činnosť  o:

prijímanie obmedzeného  počtu  detí  na dlhodobé  pobyty  na priamu platbu.

Súkromné detské sanatórium poskytuje komplexnú  dennú starostlivosť o deti od 2 do 7 rokov. Nie je zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR a preto podľa zákona 561/2008 Z.z. majú zárobkovo činní rodičia dieťaťa do 3 rokov možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 230 € mesačne.

Tam kde iní začínajú, my máme za sebou temer 25 ročnú históriu v nadštandardnej  starostlivosti o deti predškolského veku, ktoré vyžadujú  zvýšený zdravotný dozor. Starali sme sa o stovky detí, z niektorých sú už rodičia , ktorí  vyhľadávajú naše služby  a  privádzajú k nám svoje ratolesti.   Sanatórium je zdravotnícke zariadenie, držiteľ  licencie na výkon špecializovanej odbornej starostlivosti o deti. V celej SR je podobných  sanatórií menej ako 20 a v nitrianskom regióne sme jediní.

IMG_2938

Sídlime v zrekonštruovanej budove Medicentrum Dzurilla, Fatranská 5A. Disponujeme účelovými priestormi presahujúcimi  250 m2, terasou 60 m2, vlastnou záhradou s parkovou úpravou, pieskoviskom, preliezkami. Celý areál je monitorovaný kamerami a predstavuje maximálnu bezpečnosť  a rodinné prostredie pre detičky.

Čo  navyše  poskytujeme  v porovnaní s materskou školou okrem  stravy a výchovných činností  ?

 • denný dozor  detského lekára a špecialistu klinického imunológa a alergológa
 • nácvik správnych hygienických návykov
 • inhalácie a solux
 • dychová rehabilitácia
 • preventívne a edukačné intervencie
 • spoluprácu s inými lekármi  – špecialistami, psychológom, logopédom

 

Deti prijímame počas celého roka na dlhodobý pobyt, ktorý  je limitovaný len kapacitou zariadenia.

Úhrada školného  230 €  je splatná do 20. dňa v mesiaci pred nástupom do zariadenia. Poplatok je fixný, lebo zabezpečuje rezerváciu  miesta pre Vaše dieťa  a neumožňuje prijať  na  voľné miesto iné dieťa. Stravné je 2 € na deň a platí sa len za skutočne odobratú stravu. V prípade neprítomnosti sa nespotrebované stravné odpočíta z nasledujúceho mesiaca.

Odborný garant : MUDr. Eva Dzurillová,  pediater a klinický imunológ a alergológ.

MUDr. Žaneta Dzurillová, pediater a klinický imunológ a alergológ.

Nezáväzná prihláška na stiahnutie