O nás

Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10. apríla 2002, podľa §105 a násl. zákonom č.531/1991 Z.Z. Je zapísaná v Obchodnom registri OS v Nitre, oddiel sro, vložka číslo 13202/N. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia: MUDr. Eva Dzurillová a MUDr. Martin Dzurilla, PhD.

Našou víziou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom v nadštandardnom prostredí s motivovaným a profesionálnym personálom.

Svoju prevádzku sme začali na jeseň 2002 v Nitre – Chrenovej na Fatranskej ulici 5 a 5A činnosťou laboratória klinickej imunológie a alergológie. Odborným garantom činnosti laboratória je MUDr. Pavel Dzurilla, ktorý v roku 1990 založil a dlhé roky viedol Oddelenie klinickej imunológie a alergológie vo Fakultnej nemocnici Nitra a bol tiež dlhoročným krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre tento medicínsky odbor. V roku sme činnosť rozšírili o služby ambulancie klinickej imunológie a alergológie v Leviciach, v roku 2006 aj v Zlatých Moravciach a Vrábľoch. Objekt na Fatranskej ulici prešiel čiastočnou rekonštrukciou v roku 2006. V roku 2009 sme s komplexným projektom úspešne zažiadali o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Zdravotníctvo MZ SR. Od októbra 2009 do augusta 2010 nasledovala nadstavba budovy s rozšírením o nové špičkové priestory. Vedenie spoločnosti sa vzhľadom na rozšírenie činnosti mimo pôvodný odbor imunológie rozhodlo označiť celý objekt ako Medicentrum Dzurilla.

Dňa 1. septembra sme otvorili nové ambulancie – klinickej imunológie a alergológie, onkologickú a plúcnu. Od 1. októbra 2010 začalo činnosť Očné oddelenie svätej Otílie – špičková jednodňová očná chirurgia. Ide o jedno z najmodernejších zariadení svojho druhu v SR, ktoré okrem iného disponuje v operačnom trakte unikátnou vzduchotechnikou s najprísnejším stupňom čistoty filtrovaného vzduchu a prispieva tak k minimalizácii rizika infekčných pooperačných komplikácii.

V budove funguje pod vedením MUDr. Evy Dzurillovej aj denné detské sanatórium – Regionálne detské centrum pre poruchy imunity, od apríla 2017 už administratívne zlúčené s našou hlavnou firmou. V priestoroch, ktoré prenajímame sídli Centrum laserovej a estetickej medicíny (www.lasercenter.sk, 0940 83 83 55), Lekáreň u sv. Jozefa a bufet.

Prezentačné video
Show Buttons
Hide Buttons