O nás

Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. je rodinná firma založená v roku 2002, postavená na skúsenostiach a predchádzajúcom pôsobení MUDr. Evy Dzurillovej a MUDr. Pavla Dzurillu. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia MUDr. Eva Dzurillová a MUDr. Martin Dzurilla, PhD.

Našou víziou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom v nadštandardnom prostredí s motivovaným a profesionálnym personálom.

Svoju prevádzku sme začali na jeseň 2002 v Nitre-Chrenovej na Fatranskej ulici 5 a 5A činnosťou laboratória klinickej imunológie a alergológie. Odborným garantom činnosti laboratória sa stal MUDr. Pavel Dzurilla, ktorý v roku 1990 založil a dlhé roky viedol Oddelenie klinickej imunológie a alergológie vo Fakultnej nemocnici Nitra a bol tiež dlhoročným krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre tento medicínsky odbor. V roku 2003 sme činnosť rozšírili o služby ambulancie klinickej imunológie a alergológie v Leviciach, v roku 2006 aj v Zlatých Moravciach a Vrábľoch. Objekt na Fatranskej ulici prešiel čiastočnou rekonštrukciou v roku 2006. V roku 2009 sme s komplexným projektom úspešne zažiadali o finančný príspevok z operačného programu Zdravotníctvo MZ SR. Od októbra 2009 do augusta 2010 nasledovala nadstavba budovy s rozšírením o nové špičkové priestory. Vedenie spoločnosti sa vzhľadom na rozšírenie činnosti mimo pôvodný odbor imunológie rozhodlo označiť celý objekt ako Medicentrum Dzurilla.

Od októbra 2010 začalo činnosť Očné oddelenie svätej Otílie – špičková jednodňová očná chirurgia. Ide o jedno z najmodernejších zariadení svojho druhu v SR, ktoré okrem iného disponuje v operačnom trakte unikátnou vzduchotechnikou s najprísnejším stupňom čistoty filtrovaného vzduchu a prispieva tak k minimalizácii rizika infekčných pooperačných komplikácii.

V nasledujúcich rokoch sme si postupne vybudovali širokú klientelu tak v oblasti jednodňovej očnej chirurgie, ako aj imunoalergologických ambulancií, sme vyhľadávaní pacientami zo širšieho regiónu. Život priniesol viaceré zmeny, niektoré pracoviská sme  kvôli personálnym, či iným dôvodom uzavreli. Stále sa však držíme toho, v čom sme naozaj doma a čo nám podľa hodnotenia väčšiny klientov ide najlepšie – imunoalergológia a jednodňová očná chirurgia.

Show Buttons
Hide Buttons