Očné odd. Sv. Otílie

Očné oddelenie sv. Otílie je pracovisko jednodňovej očnej chirurgie s očnou ambulanciou.

Cieľom pracoviska je poskytnúť pacientom účinnú a efektívnu oftalmologickú starostlivosť v nových moderných a prívetivých priestoroch, bez nutnosti hospitalizácie. Moderný operačný sál je vybavený najkvalitnejším vzduchotechnickým zariadením zaručujúcim sterilitu prostredia, v ktorom sa vykonávajú operácie. Moderné prístrojové vybavenie operačného sálu i ambulancie dovoľujú vykonať kvalitnú diagnostiku, predoperačnú prípravu, operácie i pooperačné doliečenie pacientov. Personálne obsadenie pracoviska ponúka vysokú profesionalitu a odbornosť, dlhoročné skúsenosti a prax spojené s vľúdnym a pozitívnym prístupom k pacientom.

Operácie šedého zákalu sú plne hradené zdravotnými poisťovňami, bez doplatku pacienta. Sme jediné pracovisko v Nitrianskom kraji a jedno z mála na Slovensku, kde sa pri operácii šedého zákalu implantujú nadštandardné šošovky, ktoré upravujú aj očné chyby a často zbavia pacienta okuliarov. Doplatok za špeciálnu šošovku si na základe slobodného rozhodnutia hradí pacient. Výška doplatku sa riadi aktuálnym Vestníkom Ministerstva zdravotníctva SR.
V počte týchto špeciálnych operácii kde sa okrem odstránenia šedého zákalu môžete súčasne zbaviť aj okuliarov je naše pracovisko v rámci SR na 3.- 4.mieste.

Vzhľadom na zameranie pracoviska prevažne na operatívu sa pacienti na ambulantné vyšetrenie musia objednať telefonicky vopred.

Vezmite prosím na vedomie, že kvôli bezpečnosti klientov s plánovanými operáciami nemôžeme na ambulancii vyšetrovať pacientov s akútnymi zápalmi oka. Ďakujeme za porozumenie.

Telefonické objednávanie pacientov medzi 13:30 – 15:00 každý pracovný deň, tel. 037 7930 269, mobil: 0948 315 140
Objednávanie pacientov medzi 13:30 – 15:00 každý pracovný deň.