Archív kategorií: Ambulancia všeobecného lekára

Ambulancia všeobecného lekára

Vážení klienti ambulancie všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Štefana Krištofa!

Od 1. júna 2021 nie sme z personálnych dôvodov schopní ďalej zabezpečovať činnosť všeobecnej ambulancie pre dospelých. Ako isto viete, všeobecných lekárov nie je na Slovensku dostatok.

Na zabezpečenie ďalšieho pokračovania zdravotnej starostlivosti si vašu zdravotnú dokumentáciu dňa 31.5.2021 prevezme MUDr. Ing. Maroš Lipták, ktorý ordinuje na mestskej Poliklinike Chrenová, Fatranská 12, Nitra (oproti Lidlu). Jeho ambulanciu nájdete na 4. poschodí, číslo dverí 421B, tam sa môžete prihlásiť na podpis novej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Naše ostatné imunologické ambulancie, jednodňová očná chirurgia i denné detské sanatórium samozrejme fungujú naďalej bezo zmien.

Zároveň sa chceme touto cestou poďakovať pánovi doktorovi Krištofovi za pôsobenie v našej ambulancii a želáme mu veľa zdravia.

Kontakt na vášho nového všeobecného lekára:

MUDr. Ing. Maroš Lipták
Poliklinika Chrenová,  4. poschodie, číslo dverí 421B
Fatranská 12,  Nitra, 949 01
Telefón 0919 278 608, 037 653 74 66
E-mail: amb.dr.marosliptak@gmail.com