Všetky príspevky sollers

Odporúčanie po operácii katarakty

V deň operácie je vhodné po odchode domov dodržiavať kľudový režim, teda oddychovať. Oko ostáva prelepené až do kontroly na druhý deň.

Deň po operácii prídete na kontrolu. Po kompletnom vyšetrení Vám budú predpísané kvapky určené na hojenie oka. Tie je potrebné aplikovať cca 3 týždne podľa pokynov ošetrujúceho lekára.

Po operácii si nesmiete oko šúchať, nevhodný je pobyt v prašnom prostredí  pre riziko infekcie. Taktiež neodporúčame dvíhať a nosiť ťažké predmety, ani sa predkláňať či nadmerne namáhať. Nevhodný je pobyt v bazénoch, vodných nádržiach a saunách. Môžete vykonávať bežnú pracovnú činnosť aj nenáročné pohybové aktivity. Tieto obmedzenia nebudú trvať dlhšie než tri týždne a potom sa môžete vrátiť k svojmu každodennému životu a záľubám.

Predpis prípadnej okuliarovej korekcie je možný po úplnom zahojení oka po operácii, ideálne s odstupom 4-5 týždňov.

Voľba umelej vnútroočnej šošovky

Vnútroočná šošovka je umelá šošovka, ktorá sa implantuje do oka v priebehu operácie katarakty. Materiály, z ktorých sú nami používané šošovky vyrobené, spĺňajú najvyššie nároky na kvalitu, sú stabilné a biokompatibilné.

Umelú šošovku dôkladne vyberáme v súlade s očným nálezom, celkovým zdravotným stavom

a v neposlednom rade berieme do úvahy individuálne požiadavky pacienta. Umelú šošovku do oka implantujeme s vedomím, že je to trvalé riešenie, preto jej voľbe venujeme dostatok časového priestoru.

Vo všeobecnosti rozdeľujeme vnútroočné šošovky do troch skupín.

  1. MONOFOKÁLNA
  2. MULTIFOKÁLNA / EDOF
  3. TRIFOKÁLNA

1. Monofokálna vnútroočná šošovka (asférická)

Jedná sa o jednoohliskovú vnútroočnú šošovku, to znamená, že umožňuje videnie na jednu vzdialenosť. Štandardne cielime šošovku na videnie do diaľky. Cieľom je, aby pacient po operácii nemusel v bežnom živote používať okuliare. Okuliarová korekcia je potrebná na videnie do blízka- na čítanie. V indikovaných prípadoch – najčastejšie u pacientov ťažkou krátkozrakosťou – je  šošovka cielená na blízku vzdialenosť, do diaľky je ponechaná okuliarová korekcia.

2. Multifokálna šošovka / EDOF  –  vnútroočná šošovka s predĺženým fokusom

Implantácia týchto typov vnútroočnej šošovky je výborným riešením pre tých, ktorých prioritou je videnie do diaľky a na tzv. strednú vzdialenosť – práca s počítačom, používanie mobilného telefónu, pohľad na prístrojovú dosku pri šoférovaní auta. Poskytuje čiastočnú nezávislosť od okuliarovej korekcie pri bežných denných činnostiach. Na čítanie drobného textu sú potrebné okuliare.

3. Trifokálna vnútroočná šošovka

Jedná sa o umelú vnútroočnú šošovku umožňujúcu ostré videnie do diaľky,  na strednú  vzdialenosť (60-70 cm)  a tiež do blízka – na čítanie textov.  Po implantácii umožňuje pacientom nezávislosť od okuliarovej korekcie.

Torická vnútroočná šošovka

Individuálne vyrábaná vnútroočná šošovka korigujúca popri sférickej dioptrii aj cylindrickú (tzv. astigmatismus). Všetky tri vyššie uvedené šošovky môžu byť vyhotovené aj v tejto torickej verzii.

Operácia sivého zákalu

Čo je katarakta?

Katarakta je ochorenie, pri ktorom dochádza ku skaleniu čírej šošovky vo vnútri ľudského oka.

Na jej vzniku sa podieľajú prirodzené metabolické procesy šošovky, slnečné žiarenie a taktiež užívanie niektorých liekov. Rovnako môžu vznik katarakty urýchliť aj niektoré celkové ochorenia – napríklad cukrovka, častejšie tiež vzniká u ľudí s onkologickým ochorením po predchádzajúcej rádio- alebo chemoterapii.

Aké sú jej prejavy?

Príznaky katarakty sú rôzne. Najčastejšie pacienti udávajú pozeranie ako „cez závoj“, „hmlu“ pred očami, farby sa stávajú nevýrazné, videnie za šera je veľmi nejasné. Menej často sa vyskytuje dvojité až trojité videnie.

Pacienti najčastejšie navštevujú očného lekára alebo optika so žiadosťou o predpis nových okuliarov.

Jediným možným a definitívnym riešením katarakty je operácia.

Jediné možné riešenie – operácia.

Pri plánovaní operácie je potrebné urobiť kompletné očné vyšetrenie. Veľmi dôležitým krokom je tzv. odobratie anamnézy –  údaje týkajúce sa celkového zdravotného stavu, kvality videnia v mladosti, prípadne predchádzajúce operácie či úrazy. Pri vyšetrení skontrolujeme prednú časť oka, následne očné pozadie. Dôležitým krokom je výpočet vnútroočnej šošovky.

Operácia katarakty je najčastejšie vykonávanou operáciou ľudského tela. Je realizovaná formou jednodňovej chirurgie pri povrchovom znecitlivení kvapkami.  Celkové trvanie operácie (vrátane prípravy operačného poľa) je asi 15 minút, každé oko sa operuje v iný deň.

Samotná operácia spočíva vo vytvorení malého rezu na povrchu oka. Cez tento rez chirurg do oka oka zavedie nástroj, pomocou ktorého rozdelí zakalenú šošovku na malé kúsky a následne ju odsaje. Ponechané je púzdro pôvodnej šošovky, do ktorého chirurg vloží umelú vnútroočnú šošovku.

Na záver šošovku umiestni do správnej polohy a uzavrie ranky bez nutnosti ich šitia. Oko je ošetrené masťou, prekryté sterilným krytím.

Zoznam výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti

– operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky (zameranej na jednu alebo viaceré vzdialenosti): monofokálna, torická, bifokálna, trifokálna, EDOF šošovka

– sekundárna implantácia vnútroočnej šošovky (s fixáciou na dúhovku – „iris claw“)

– repozícia, explantácia alebo výmena umelej vnútroočnej šošovky

– operácie sietnice – epiretinálna membrána, vitreomakulárny trakčný syndróm, diera makuly, luxované šošovkové hmoty

– operácie na prednom segmente oka – pterýgium, nádory a cysty spojovky

– malé chirurgické výkony mihalníc či kože okolo oka (chalaseon, veruky)

– zákrok YAG laserom na riešenie sekundárnej katarakty

– ošetrenie degenerácií, trhlín či diabetických zmien sietnice laserom