Archív kategorií: Očné odd. sv. Otílie

Očné oddelenie sv. Otílie je pracovisko jednodňovej očnej chirurgie s očnou ambulanciou.

Cieľom pracoviska je poskytnúť pacientom účinnú a efektívnu oftalmologickú starostlivosť v nových moderných a prívetivých priestoroch, bez nutnosti hospitalizácie. Moderný operačný sál je vybavený najkvalitnejším vzduchotechnickým zariadením zaručujúcim sterilitu prostredia, v ktorom sa vykonávajú operácie. Moderné prístrojové vybavenie operačného sálu i ambulancie dovoľujú vykonať kvalitnú diagnostiku, predoperačnú prípravu, operácie i pooperačné doliečenie pacientov. Personálne obsadenie pracoviska ponúka vysokú profesionalitu a odbornosť, dlhoročné skúsenosti a prax spojené s vľúdnym a pozitívnym prístupom k pacientom.

Operácie šedého zákalu sú plne hradené zdravotnými poisťovňami, bez doplatku pacienta. Sme jediné pracovisko v Nitrianskom kraji a jedno z mála na Slovensku, kde sa pri operácii šedého zákalu implantujú nadštandardné šošovky, ktoré upravujú aj očné chyby a často zbavia pacienta okuliarov. Doplatok za špeciálnu šošovku si na základe slobodného rozhodnutia hradí pacient. Výška doplatku sa riadi aktuálnym Vestníkom Ministerstva zdravotníctva SR.
V počte týchto špeciálnych operácii kde sa okrem odstránenia šedého zákalu môžete súčasne zbaviť aj okuliarov je naše pracovisko v rámci SR na 3.- 4.mieste.

Vzhľadom na zameranie pracoviska prevažne na operatívu sa pacienti na ambulantné vyšetrenie musia objednať telefonicky vopred.

Telefonické objednávanie pacientov medzi 13:30 – 15:00 každý pracovný deň, tel. 037 7930 269
Objednávanie pacientov medzi 13:30 – 15:00 každý pracovný deň.

Očné odd. Sv. Otílie

Vážený pacient!

Vítame Vás na stránke Očného oddelenia sv. Otílie, ktoré je súčasťou polikliniky Medicentrum Dzurilla.

V príjemnom prostredí pracuje profesionálny tím lekárov a sestier s najmodernejším prístrojovým vybavením. Vďaka empatickému prístupu a vysokej odbornosti si pracovisko získalo dôveru stoviek pacientov, ktorí šíria naše dobré meno do ďalekého okolia.

Očné operácie realizujeme bez potreby hospitalizácie – formou jednodňovej očnej chirurgie. Jedná sa o operácie sivého zákalu (katarakty), pterýgia a iné menšie zákroky na oku a mihalniciach.

Pracovisko má zmluvu so všetkými poisťovňami, Vašu operáciu teda v plnej výške uhrádza zdravotná poisťovňa. Vzhľadom k rozširujúcej sa ponuke vnútroočných šošoviek poskytujeme v indikovaných prípadoch možnosť implantácie špeciálnej či nadštandardnej šošovky s doplatkom zo strany pacienta.

Súčasťou oddelenia je očná ambulancia, ktorá slúži na predoperačnú prípravu pacientov a pooperačnú starostlivosť. Vzhľadom na jej zviazanosť s operačnou sálou je však miestom nevhodným na vyšetrovanie zápalových ochorení oka, neslúži preto ako spádová očná ambulancia.

Ambulancia je vybavená aj OCT prístrojom, ktorý umožňuje detailnejšiu diagnostiku očného pozadia – ochorení žltej škvrny (makuly) a zrakového nervu.

Na predoperačné vyšetrenie či OCT diagnostiku objednávame pacientov každý pracovný deň v čase 13:30 až 15:00 hod. osobne alebo telefonicky na čísle 037-7930269, resp. 0948 315 140.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Tím očného oddelenia sv. Otílie

Zdravotné poisťovne

ROZSAH AMBULANTNEJ ČINNOSTI PRE JEDNOTLIVÉ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Od 1.9.2010 zmluva so VŠZP

Vyšetrenia súvisiace s operatívou a konzultačnú činnosť.

 


 

Od 1.10.2010 zmluva so ZP Dôvera

dovera_logo

Vyšetrenia súvisiace s operatívou a konzultačnú činnosť.

.


Od 1.10.2010 zmluva so ZP Union

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Vyšetrenia súvisiace s operatívou a konzultačnú činnosť

Odborné služby

Oftalmologická ambulancia poskytuje:

• Komplexnú oftalmologickú diagnostiku a poradenstvo

• Komplexné predoperačné vyšetrenie s predoperačnou prípravou a konzultáciou
týkajúcou sa operačných postupov, výberu vnútroočnej šošovky

• Kontrolné vyšetrenia po operáciách

• Vyšetrenie sietnice a zrakového nervu pomocou najnovšieho typu3D OCT(optická koherentná tomografia) spojeného s fotodokumentáciou
Operačná ambulantná liečba:

• Operácie sivého zákalu oka s implantáciou vnútroočnej šošovky

• Operácie sekundárnej katarakty

• Sekundárne implantácie vnútroočnej šošovky

• Repozície umelej vnútroočnej šošovky

• Explantáciu a výmenu umelej vnútroočnej šošovky

• Mikrochirurgické operácie glaukómu

• Plastické operácie na mihalniciach

• Operácie na prednom segmente oka (spojovkové nádory a cysty, pterygium)

• Menšie operačné výkony na adnexách oka (chalaseon, veruky)
Možnosť výberu umelých vnútroočných šošoviek:

• Hydrofilné akrylátové vnútroočné šošovky

• Hydrofóbne akrylátové vnútroočné šošovky

• Umelé vnútroočné šošovky zo zmiešaného akrylátu

• Mulitifokálne umelé vnútroočné šošovky

Personál očného odd. Sv. Otílie

MUDr. Marcel Bartoš – vedúci lekár, oftalmológ

Po skončení štúdia na Lekárskej fakulte v Bratislave pracoval 10 rokov na Očnej klinike Rooseveltovej FNsP v Banskej Bystrici. Svoje skúsenosti z ambulancie pre ochorenia rohovky využil aj ako menežér očnej tkanivovej banky v Banskej Bystrici. Atestáciu z oftalmológie absolvoval v roku 2010, následne sa špecializoval na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice a sklovca. V roku 2015 absolvoval zahraničnú stáž na prestížnej očnej klinike v belgických Antverpách u profesorky dr. Tassignon. Vykonáva operácie sivého zákalu a od roku 2014 sa venuje aj vitreoretinálnej chirurgii.

 

MUDr. Zuzana Bakošová – lekár oddelenia, oftalmológ

Študovala na LFUK v Bratislave, kde promovala v r. 2003. Po skončení štúdia nastúpila na očnú kliniku FN v Nitre. Počas tohto pôsobenia získala skúseností ako lekár lôžkového oddelenia, ale samostatne vykonávala aj mnohé špeciálne diagnostické vyšetrenia – fluoresceínovú angiografiu, ultrasonografiu, vykonávala mikrochirurgické zákroky extrabulbárne a na prednom segmente oka. Od r. 2006 pracovala na očnom oddelení NsP Levice, kde okrem práce pri lôžku a v ambulancii oddelenia, vykonávala naďalej vyšetrenia FAG, laserovú koaguláciu sietnice a mikrochirurgiu oka. Atestáciu z oftalmológie získala v r. 2007. T.č. okrem práce na našom očnom oddelení vedie aj svoju privátnu ambulanciu v Leviciach.

 

MUDr. Adela Nagy Valeková – lekár oddelenia, oftalmológ

Študovala na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde promovala v roku 2006. Po ukončení štúdia pracovala v medzinárodnej spoločnosti so zameraním na klinický výskum. Podielala sa na príprave a realizácii klinických štúdií v oblasti gastroenterológie a kardiológie. V roku 2008 pracovala ako sekundárny lekár na internom oddelení Nemocnice Beroun v Českej republike. V roku 2009 nastúpila na očnú kliniku Fakultnej nemocnice v Nitre, kde ako sekundárny lekár získala skúsenosti na lôžkovom oddelení i špecializovanej glaukómovej ambulancii. Počas pôsobenia na očnej klinike vykonávala mnohé špecializované diagnostické vyšetrenia, ako gonioskopiu, OCT vyšetrenie, fluoresceínovú angiografiu, ultrasonografiu. Vykonávala laserové zákroky (laserovú iridotomiu a laserovú kapsulotomiu) ako aj mikrochirurgické zákroky extrabulbárne. Od roku 2010 je zaradená do špecializačného štúdia v odbore oftalmológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

 

Bc. Eva Králiková  – vedúca sestra pracoviska

Pracuje od r.1974  do r. 1979 ako sestra interného oddelenia. Od r.1979 pracuje v odbore oftalmológia – 16 rokov vo funkcii vedúcej sestry, najprv očného oddelenia NsP Nitra, potom očnej kliniky FN Nitra.Dva roky praxe na očnej operačnej sále. V r. 2009 ukončila štúdium ošetrovateľstva na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra.

 

Mária Némethová  –  diplomovaná sestra inštrumentárka.

Pracuje od r.1982, od začiatku pôsobenia ako sestra operačných sál. V odbore oftalmológia pracuje od r. 1991 ako sestra na očnej operačnej sále. V r. 1997 absolvovala VOV – odbor operačná sestra. Pravidelne prednáša na odborných podujatiach sestier a publikuje v odborných časopisoch.

 

Magdaléna Račeková –  sestra očnej ambulancie

Pracuje od r.1986 v odbore oftalmológia. 5 rokov praxe na lôžkovom očnom oddelení, potom ako sestra očnej ambulancie a špecializovaných očných ambulancií –  retinologickej a laserovej. PŠŠ v odbore „Ošetrovateľská starostlivosť v chirurgických odboroch“.

 

Zuzana Sirotková  –  sanitárka

Pracuje ako sanitárka na očnej operačnej sále od r.1998, absolvovala 1 ročné štúdium na SZŠ v Topoľčanoch – odbor sanitár.

 

Martina Hajková – diplomovaná sestra inštrumentárka

Od r. 1994 pracovala ako sestra pri lôžku na očnom oddelení NsP Levice. V r. 1999 ukončila štúdium všeobecnej diplomovanej sestry. Od r. 2008 sa začala zaškolovať do práce sestry inštrumentárky na operačnom sále, prevažne v očnej chirurgii, krátkodobo aj na traumatológii. V r. 2013 ukončila štúdium diplomovanej sestry inštrumentárky.