Laboratórium klinickej imunológie

Laboratórium je v prevádzke od 01.09.2002 a rozhodnutím MZ SR  ( M/2863 /2002 ) zo dňa 24. júna 2002 bolo zaradené do siete zdravotníckych zariadení SR. Má zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami. Spádová oblasť určená pri vydaní licencie bola stanovená na časť okresu Nitra, okres Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Hlohovec a na základe slobodnej voľby indikujúceho lekára aj iné okresy. Vyšetrenia robíme prevažne pre neštátnych lekárov, ale aj pre nemocnice a iné zdravotnícke subjekty na požiadanie.

Od 21.8.2006 je naše laboratórium akreditované podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2005 pod číslom osvedčenia M-009.

http://www.snas.sk/index.php?page=4&ts=1&id_druh=10

pdfOsvedčenie o akreditácii laboratória

personal_laboratorium2

To zabezpečuje zákazníkom laboratória istotu, že vyšetrenia sú realizované na špičkovej úrovni a ich výsledky sú reprodukovateľné a podliehajú pravidelnej externej aj internej kontrole kvality.