Zdravotné poisťovne

ROZSAH AMBULANTNEJ ČINNOSTI PRE JEDNOTLIVÉ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Od 1.9.2010 zmluva so VŠZP

Vyšetrenia súvisiace s operatívou a konzultačnú činnosť.

 


 

Od 1.10.2010 zmluva so ZP Dôvera

dovera_logo

Vyšetrenia súvisiace s operatívou a konzultačnú činnosť.

.


Od 1.10.2010 zmluva so ZP Union

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Vyšetrenia súvisiace s operatívou a konzultačnú činnosť