Imunoalergologické ambulancie

Ambulancie v Medicentrum Dzurilla
Fatranská 5A, 949 01 Nitra

Do našich imunoalergologických ambulancii v Nitre sa môžete objednať bezplatne týmito spôsobmi:
– e-mailom na recepcia@dzurilla.com
– telefonicky na 037 7930 268
– osobne na prvom poschodí na č.dv. 216, alebo na recepcii na prízemí
Poradie pacientov určuje ordinujúci lekár, čas objednania je približný v rámci 2-hodinových časových úsekov.

 

Ako nadštandard máte možnosť využiť externú službu manažment pacienta cez portál www.topdoktor.sk  na garantovaný deň aj presnú hodinu

sem – ambulancia MUDr. Andrea Podsedníková, MUDr. Eva Dzurillová č. dverí 211 (v minulosti na prízemí) alebo 

sem – ambulancia MUDr. Martin Dzurilla, PhD., MUDr. Marcela Bezáková č. dverí 220

1. poschodie, číslo dverí 211

personal_imuno1
 

Lekári: MUDr. Andrea Podsedníková, MUDr. Eva Dzurillová,

Sestry: Bc. Andrea Kuricová, Mgr. Alena Kurhajcová, Gabriela Krupová – zdravotná sestra

1. poschodie, číslo dverí 220

imunologia_posch

Lekári: MUDr. Martin Dzurilla, PhD., MUDr. Marcela Bezáková

Sestry: Bc. Andrea Kuricová, Mgr. Alena Kurhajcová, Gabriela Krupová – zdravotná sestra

 

Ambulancia Zlaté Moravce

imunologia_externa

Bernolákova 24, budova polikliniky

tel: 0914 212 997

e-mail: zm@dzurilla.com

Lekár: MUDr. Marcela Bezáková
Sestra: Erika Maňúrová

Ako nadštandard máte možnosť využiť externú službu manažment pacienta cez portál www.topdoktor.sk  na garantovaný deň aj presnú hodinuExterný portál Topdoktor tu

 

Ak nový, u nás doteraz neregistrovaný pacient nebude mať výmenný lístok od iného zmluvného lekára zdravotnej poisťovne, bude považovaný za samoplatcu. Tým pádom si všetky vyšetrenia a lieky musí zaplatiť podľa cenníka.