Operácia sivého zákalu

Čo je katarakta?

Katarakta je ochorenie, pri ktorom dochádza ku skaleniu čírej šošovky vo vnútri ľudského oka.

Na jej vzniku sa podieľajú prirodzené metabolické procesy šošovky, slnečné žiarenie a taktiež užívanie niektorých liekov. Rovnako môžu vznik katarakty urýchliť aj niektoré celkové ochorenia – napríklad cukrovka, častejšie tiež vzniká u ľudí s onkologickým ochorením po predchádzajúcej rádio- alebo chemoterapii.

Aké sú jej prejavy?

Príznaky katarakty sú rôzne. Najčastejšie pacienti udávajú pozeranie ako „cez závoj“, „hmlu“ pred očami, farby sa stávajú nevýrazné, videnie za šera je veľmi nejasné. Menej často sa vyskytuje dvojité až trojité videnie.

Pacienti najčastejšie navštevujú očného lekára alebo optika so žiadosťou o predpis nových okuliarov.

Jediným možným a definitívnym riešením katarakty je operácia.

Jediné možné riešenie – operácia.

Pri plánovaní operácie je potrebné urobiť kompletné očné vyšetrenie. Veľmi dôležitým krokom je tzv. odobratie anamnézy –  údaje týkajúce sa celkového zdravotného stavu, kvality videnia v mladosti, prípadne predchádzajúce operácie či úrazy. Pri vyšetrení skontrolujeme prednú časť oka, následne očné pozadie. Dôležitým krokom je výpočet vnútroočnej šošovky.

Operácia katarakty je najčastejšie vykonávanou operáciou ľudského tela. Je realizovaná formou jednodňovej chirurgie pri povrchovom znecitlivení kvapkami.  Celkové trvanie operácie (vrátane prípravy operačného poľa) je asi 15 minút, každé oko sa operuje v iný deň.

Samotná operácia spočíva vo vytvorení malého rezu na povrchu oka. Cez tento rez chirurg do oka oka zavedie nástroj, pomocou ktorého rozdelí zakalenú šošovku na malé kúsky a následne ju odsaje. Ponechané je púzdro pôvodnej šošovky, do ktorého chirurg vloží umelú vnútroočnú šošovku.

Na záver šošovku umiestni do správnej polohy a uzavrie ranky bez nutnosti ich šitia. Oko je ošetrené masťou, prekryté sterilným krytím.