Voľba umelej vnútroočnej šošovky

Vnútroočná šošovka je umelá šošovka, ktorá sa implantuje do oka v priebehu operácie katarakty. Materiály, z ktorých sú nami používané šošovky vyrobené, spĺňajú najvyššie nároky na kvalitu, sú stabilné a biokompatibilné.

Umelú šošovku dôkladne vyberáme v súlade s očným nálezom, celkovým zdravotným stavom

a v neposlednom rade berieme do úvahy individuálne požiadavky pacienta. Umelú šošovku do oka implantujeme s vedomím, že je to trvalé riešenie, preto jej voľbe venujeme dostatok časového priestoru.

Vo všeobecnosti rozdeľujeme vnútroočné šošovky do troch skupín.

  1. MONOFOKÁLNA
  2. MULTIFOKÁLNA / EDOF
  3. TRIFOKÁLNA

1. Monofokálna vnútroočná šošovka (asférická)

Jedná sa o jednoohliskovú vnútroočnú šošovku, to znamená, že umožňuje videnie na jednu vzdialenosť. Štandardne cielime šošovku na videnie do diaľky. Cieľom je, aby pacient po operácii nemusel v bežnom živote používať okuliare. Okuliarová korekcia je potrebná na videnie do blízka- na čítanie. V indikovaných prípadoch – najčastejšie u pacientov ťažkou krátkozrakosťou – je  šošovka cielená na blízku vzdialenosť, do diaľky je ponechaná okuliarová korekcia.

2. Multifokálna šošovka / EDOF  –  vnútroočná šošovka s predĺženým fokusom

Implantácia týchto typov vnútroočnej šošovky je výborným riešením pre tých, ktorých prioritou je videnie do diaľky a na tzv. strednú vzdialenosť – práca s počítačom, používanie mobilného telefónu, pohľad na prístrojovú dosku pri šoférovaní auta. Poskytuje čiastočnú nezávislosť od okuliarovej korekcie pri bežných denných činnostiach. Na čítanie drobného textu sú potrebné okuliare.

3. Trifokálna vnútroočná šošovka

Jedná sa o umelú vnútroočnú šošovku umožňujúcu ostré videnie do diaľky,  na strednú  vzdialenosť (60-70 cm)  a tiež do blízka – na čítanie textov.  Po implantácii umožňuje pacientom nezávislosť od okuliarovej korekcie.

Torická vnútroočná šošovka

Individuálne vyrábaná vnútroočná šošovka korigujúca popri sférickej dioptrii aj cylindrickú (tzv. astigmatismus). Všetky tri vyššie uvedené šošovky môžu byť vyhotovené aj v tejto torickej verzii.