Personál očného odd. Sv. Otílie

MUDr. Marcel Bartoš – vedúci lekár, oftalmológ

Po skončení štúdia na Lekárskej fakulte v Bratislave pracoval 10 rokov na Očnej klinike Rooseveltovej FNsP v Banskej Bystrici. Svoje skúsenosti z ambulancie pre ochorenia rohovky využil aj ako menežér očnej tkanivovej banky v Banskej Bystrici. Atestáciu z oftalmológie absolvoval v roku 2010, následne sa špecializoval na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice a sklovca. V roku 2015 absolvoval zahraničnú stáž na prestížnej očnej klinike v belgických Antverpách u profesorky dr. Tassignon. Vykonáva operácie sivého zákalu a od roku 2014 sa venuje aj vitreoretinálnej chirurgii.

 

MUDr. Hana Bartošová – lekár oddelenia, oftalmológ

Študovala na lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde promovala v r. 2007.  Nastúpila na Očnú kliniku FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde sa venovala komplexnej diagnostike a menežmentu pacienta na rohovkovej, glaukómovej, metabolicko-cievnej aj vitreoretinálnej ambulancii, samostatne vykonávala extraokulárne výkony, získala základy mikrochirurgie oka. V r. 2010 absolvovala mesačnú zahraničnú stáž v Lisabone na očnom inštitúte Dr. Gama Pinto.  V rámci očnej kliniky pôsobila 2 roky na aplikačnom centre, kde sa špecializovala na liečbu pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly a s očnými komplikáciami diabetu. Atestovala v roku 2015. Od novembra 2017 do júla 2019 pôsobila na Očnej JZS v Galante so zameraním na operácie sivého zákalu. Okrem práce na našom pracovisku pôsobí aj na privátnej očnej ambulancii v Seredi.

 

 

Bc. Eva Králiková  – vedúca sestra pracoviska

Pracuje od r.1974  do r. 1979 ako sestra interného oddelenia. Od r.1979 pracuje v odbore oftalmológia – 16 rokov vo funkcii vedúcej sestry, najprv očného oddelenia NsP Nitra, potom očnej kliniky FN Nitra.Dva roky praxe na očnej operačnej sále. V r. 2009 ukončila štúdium ošetrovateľstva na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra.

 

Mária Némethová  –  diplomovaná sestra inštrumentárka.

Pracuje od r.1982, od začiatku pôsobenia ako sestra operačných sál. V odbore oftalmológia pracuje od r. 1991 ako sestra na očnej operačnej sále. V r. 1997 absolvovala VOV – odbor operačná sestra. Pravidelne prednáša na odborných podujatiach sestier a publikuje v odborných časopisoch.

 

Martina Hajková – diplomovaná sestra inštrumentárka

 

Bc. Ľudmila Klučiarová – sestra očnej ambulancie

 

Bc. Ivana Mrázová  – sestra očnej ambulancie

 

Annamária Hudecová – sestra očnej ambulancie

 

Sylvia Tomanová – sanitárka / pomocná sila

 

Od r. 1994 pracovala ako sestra pri lôžku na očnom oddelení NsP Levice. V r. 1999 ukončila štúdium všeobecnej diplomovanej sestry. Od r. 2008 sa začala zaškolovať do práce sestry inštrumentárky na operačnom sále, prevažne v očnej chirurgii, krátkodobo aj na traumatológii. V r. 2013 ukončila štúdium diplomovanej sestry inštrumentárky.